Lời người sáng lập

Lời người sáng lập

 

 

                                          Viễn cảnh                                                                                                                                                                                                                          

Trên vùng đất chua mặn mà từ xưa đến nay chưa được khai phá, có một tốp người đã bỏ tâm lực suốt 15 năm để tạo dựng nên Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ngày hôm nay. Và trên cơ sở nhiu dự án đã hình thành quy mô của ngày hôm nay, vẫn có càng nhiu người đang tiếp tục cố gắng cho một phương hướng lớn hơn là phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hướng ra biển Đông

                                                                     

 (Lời phát biểu của Ông Lawrence S.Ting trong Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng năm 2003)