Đội ngũ quản lý

Đội ngũ quản lý

Tập đoàn CT&D (Central Trading & Development Group) là doanh nghiệp xuyên quốc gia được thành lập bởi một nhóm các nhà tư bản Quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ nền kinh tế Đài Loan phát triển vượt bậc, có khả năng nắm bắt thành công những đặc tính chuyển biến nhanh chóng của Khu vực thương mại Châu Á. Với tầm nhìn xa trông rộng của cấp lãnh đạo, sự vận dụng sách lược một cách linh hoạt, cùng với quan điểm kinh doanh chuyên nghiệp và chính xác là mấu chốt thành công của một doanh nghiệp, và đây cũng chính là đặc điểm nổi bật của Tập đoàn CT&D

Ông Ting Arthur Kwang Hung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CT&D

Bà Gayle Tsien  – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CT&D

Bà Ba Dah Wen – Tổng Giám đốc Tập đoàn CT&D khu vực Việt Nam

Ông Marvin Tsao – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận

Ông Gary Tseng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Ông Zhang Yin Fu – Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Hiệp Phước

                                  Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino Pacific